Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dlaczego nie warto pisać nieprawdy w CV? Alternatywne rozwiązania.

Obecnie, na tak konkurencyjnym rynku pracy, kłamstwo w CV (wyolbrzymianie umiejętności komputerowych i językowych, wpisywanie jakiegoś nieukończonego kursu czy wydłużanie czasu pracy na poprzednich stanowiskach) może być pokusą dla wielu bezrobotnych. Należy jednak pamiętać, że celem nie powinno być znalezienie pracy, ale jej utrzymanie. Nie ma sensu być zatrudnionym, jeśli po otrzymaniu pracy nie można wykazać się szkoleniem lub doświadczeniem: może grozić niesprawiedliwe zwolnienie i utrata wszelkich dalszych możliwości w danej firmie.

Pamiętaj, że umiejętności miękkie (wartości, postawy i umiejętności nietechniczne, takie jak uczciwość, wiarygodność czy rzetelność) są coraz bardziej cenione przez firmy, które szukają nie tylko specjalistów zdolnych do wykonania zadania, ale także dobrych ludzi, których mogą obdarzyć zaufaniem.

Konsekwencje złożenia fałszywego CV.

Możesz stracić pracę. Wyobraź sobie, że jedną z umiejętności wymienionych w Twoim CV jest biegła obsługa Excela, ale w rzeczywistości nigdy nie pracowałeś z tym narzędziem i kiedy dostajesz pierwsze zadanie, nie jesteś w stanie go wykonać lub zajmuje Ci to znacznie więcej czasu niż byś chciał. Jeśli firma odkryje, że w rzeczywistości nie posiadasz umiejętności, za które się podawałeś, może Cię zwolnić dyscyplinarnie. Byłoby to uzasadnione, ponieważ naruszyłby Pan dobrą wiarę umowy.

Szkodzisz opinii o sobie. Każde doświadczenie zawodowe to złota okazja do poznania nowych ludzi i poszerzenia swojej sieci zawodowej. Jeśli jutro zrobisz skok do innej firmy i poproszą twoich przełożonych o rekomendacje z poprzednich miejsc pracy, na pewno będą negatywnie nastawieni, jeśli nie byłeś uczciwy w procesie selekcji. Dlatego kłamstwo w CV nie tylko szkodzi ci w firmie, do której dołączasz, ale także zamyka drzwi do przyszłych możliwości zawodowych.

Czy kłamstwo w CV może być przestępstwem?

Nie ma prawa, które jednoznacznie zabrania kłamania w CV, ale jest to nieuczciwa praktyka, która szpeci markę osobistą każdego profesjonalisty. Wartości takie jak rzetelność i uczciwość są coraz bardziej pożądane przez pracodawców i muszą być demonstrowane od początku procesu rekrutacji.

Jednak kłamstwo w CV, a także dostarczenie fałszywych dokumentów może być przestępstwem. Na przykład poprzez sfałszowanie stopnia naukowego lub dyplomu. W takich przypadkach może dojść do odpowiedzialności karnej, gdyż za fałszowanie dokumentów prywatnych grozi realna kara, włącznie z więzieniem. Jeszcze poważniejsze jest kłamstwo w sprawie kwalifikacji do zawodów, które wiążą się z zagrożeniem życia, nietykalności i bezpieczeństwa innych osób np. w dziedzinie zdrowia, transportu czy opieki nad osobami zależnymi.

Alternatywy dla kłamstwa w CV.

Kłamanie w CV nie jest opłacalne. Jeśli chcesz poprawić wygląd swojej aplikacji, nie przegap poniższych wskazówek.

Podkreślenie innych aspektów.

Możesz mieć wykształcenie, ale za mało doświadczenia. Albo na odwrót. Niezależnie od tego, postaraj się skupić swoje CV, podkreślając te aspekty, które mają największy potencjał dla stanowiska, o które się ubiegasz. I nie zapomnij podkreślić swoich umiejętności miękkich: zdolności adaptacyjnych, umiejętności pracy w zespole, odporności na sytuacje stresowe.

CV bez tymczasowych referencji.

Jeśli w pewnym momencie swojej kariery zawodowej przeszedłeś przez długi okres braku aktywności, wskazane byłoby nie wyszczególniać każdego stanowiska tymczasowymi referencjami. Na przykład, jeśli ostatnie stanowisko było osiem miesięcy temu, umieść rok, a nie miesiąc, w którym zakończyłeś działalność.  Dobrym pomysłem jest sporządzenie funkcjonalnego CV, podkreślającego funkcje, które mógłbyś pełnić zgodnie ze swoim wykształceniem i umiejętnościami. 

Podkreśl swoje motywacje.

W tym poście możesz skonsultować trzy przykłady, jak zrobić CV, jeśli nie masz doświadczenia: jeśli jesteś studentem bez doświadczenia, jeśli masz tylko niepłatne doświadczenie lub jeśli nie masz ani szkolenia, ani doświadczenia. We wszystkich tych przypadkach dobrą alternatywą jest podkreślenie motywacji, które skłoniły Cię do ubiegania się o dane stanowisko, a także chęci doskonalenia się i nauki.