Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jak rozwiązać konflikt w pracy?

W sferze zawodowej istnieją kompetencje, które nie pojawiają się w CV w kontekście szkoleń. Nie bez powodu firmy coraz częściej doceniają inteligencję emocjonalną kandydatów. Praca w zespole oznacza budowanie mostów z innymi. Konflikty, które tak często są interpretowane negatywnie, to po prostu sytuacje, które wymagają uzgodnionego rozwiązania.

6 wskazówek jak rozwiązać konflikt w pracy.

Twój współpracownik nie musi być Twoim przyjacielem. 

Ważne jest, aby jasno określić tę zasadę, aby zrozumieć samą naturę relacji w pracy. Na przykład, jeśli nieszczególnie lubisz tę osobę, nie powinno to stać na drodze do tego, co ważne: osiągnięcia celów zawodowych.

Porozmawiaj z tą osobą. 

Pamiętaj, aby zrobić to w czasie, kiedy możesz prywatnie omówić problem, który chcesz rozwiązać. Nie oczekuj, że inni współpracownicy będą musieli zająć stanowisko za jednym lub drugim. Wskazane jest zachowanie ostrożności i dyskretne załatwienie sprawy. Dlatego nie omawiaj też tego, co się stało z innymi osobami, bo może to zanieczyścić emocjonalną atmosferę.

Skup się na opisaniu faktów. 

Innymi słowy, nie koncentruj rozmowy na osobistym poziomie ocen czy postaw. W ten sposób, skupiając się na zewnętrznym przedmiocie działania, budujesz pomost do zrozumienia. Dlatego odróżniaj samo wydarzenie od osoby, aby zwiększyć empatię.

Słuchaj uważnie drugiej osoby. 

Możesz być pełen powodów, by myśleć tak, jak myślisz, ale jeśli nie poszerzysz swojego umysłu, by słuchać tego, co ma do powiedzenia twój partner, to nie wyjdziesz z własnego punktu widzenia, by znaleźć możliwe porozumienia. Z punktu widzenia negocjacji, przyjmij podejście “ja wygrywam, ty wygrywasz”. Innymi słowy, staraj się współpracować, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

Szukaj mediacji u lidera zespołu. 

Istnieją okoliczności, w których dwie osoby nie mogą samodzielnie osiągnąć porozumienia. W takim przypadku warto podzielić się tym faktem z liderem zespołu, aby ze swojej pozycji mógł on wykonać obiektywne zadanie mediacyjne. Decyzje powinny być podejmowane w kontekście zespołu, ponieważ nierozwiązany konflikt między dwoma współpracownikami może mieć negatywny wpływ na cały zespół.

Praktyczne nastawienie. 

Mówiąc najprościej, jesteś szczęśliwszy, gdy przychodzisz do pracy mając serdeczne relacje z kolegami, niż gdy nie ruszasz z miejsca danej kwestii. Częściej konflikty w pracy między kolegami eskalują nie tyle z powodu merytorycznego charakteru sprawy, co z powodu postawy jednej lub obu stron. Dlatego rozwiąż tę nierozwiązaną kwestię.

U niektórych osób w obliczu różnych konfliktów pojawia się myśl o zmianie pracy. Jednak w takim przypadku zmiana pracy nie jest rozwiązaniem, lecz ucieczką. Co się wtedy dzieje? Osoba ta nie nabywa niezbędnych zasobów do radzenia sobie z tymi sytuacjami i na nowym stanowisku ponownie napotka podobne zdarzenia.

Jak zachęcić do dialogu, aby poradzić sobie z konfliktem w pracy?

Bądź ostrożny w wyrażaniu się.

Ryzyko konfliktu polega na tym, że własny dyskurs przybiera negatywny ton oparty na narzekaniu lub wyrzutach. Ważne jest, abyś uważał na swoje słowa, starając się opisać rzeczywistość w konstruktywny sposób. W tym innym artykule podpowiadamy, jak być bardziej asertywnym w pracy.

Zwróć uwagę na swój ton głosu.

Ważne jest nie tylko to, co wyrażasz werbalnie, ale również to, jak to mówisz. Twój ton głosu jest bardzo istotny, szczególnie w momencie nieporozumień zawodowych. Staraj się, aby Twój ton nie wyrażał złości. Przed rozpoczęciem rozmowy weź głęboki oddech, aby się uspokoić i spróbuj zaplanować swoją wypowiedź w odniesieniu do tego, co chcesz powiedzieć.

Postaraj się zrozumieć racje drugiej osoby.

Prawdziwa empatia nie polega na traktowaniu innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany, ale na umiejętności zrozumienia drugiej osoby jako różnej od ciebie. Z tego powodu zadawaj pytania otwarte, takie, na które odpowiedź skłania do refleksji wykraczającej poza zwykłą monosylabę. Dzięki temu pełnemu szacunku poszukiwaniu informacji lepiej poznasz punkt widzenia drugiej osoby, a także jej racje.

Myśl w ramach “my”.

Jeśli masz konflikt w pracy, może on stać się niekończącym się problemem, jeśli każdy zajmie stanowisko na poziomie indywidualności. Z tego powodu używaj sformułowań, które zaczynają się od słowa my. Ważne jest, aby podkreślić istotę zespołu w przeciwieństwie do mentalności nastawionej na “ja”.

Należy uważać na język ciała.

Na przykład unikaj nadmiernej gestykulacji, ponieważ wywołuje to poczucie szumu w wyrażanym komunikacie. W ten sam sposób szukaj kontaktu wzrokowego z rozmówcą, ponieważ tworzy to poczucie bliskości, zaufania i poszukiwania zrozumienia.

Podsumowanie.

Obecnie wiele ośrodków szkoleniowych oferuje kursy z zakresu inteligencji emocjonalnej skierowane do sfery zawodowej. Warsztaty z zarządzania konfliktem mogą dać Ci możliwość zdobycia nowych umiejętności i zasobów poprzez praktyczne szkolenie.